Favorable SSTR subtype selectivity of SiTATE: new momentum for clinical [18F]SiTATE PET

05.09.2022

Wängler C, Beyer L, Bartenstein P, Wängler B, Schirrmacher R, Lindner S (2022) Favorable SSTR Subtype Selectivity of SiTATE: New momentum for clinical [18F]SiTATE PET. EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry, 7(1), 22. DOI: 10.1186/s41181-022-00176-x.

Published 05 September 2022

DOI: https://doi.org/10.1186/s41181-022-00176-x